Wróć do wszystkich artykułów

3 przyczyny, dlaczego delegowanie rachunkowości zarządczej to zły pomysł

Często firmy popełniają bardzo poważny błąd i łączą funkcje głównego księgowego i właściciela firmy.  Stanowczo radzę: nie dopuszczaj do takiej sytuacji w swojej firmie. W tym artykule opowiem, dlaczego.

1. Księgowy wypali się zawodowo, co doprowadzi do błędów w raportach i obniży produktywność

Księgowość i rachunkowość zarządcza – to dwa pełnoprawne obowiązki. Nie da się w pierwszej połowie dnia zajmować jednym, a po lunchu przerzucać się na drugie. Wyjątki mogą się zdarzać jedynie w bardzo małych firmach.

Łącząc prowadzenie księgowości i rachunkowości zarządczej, pracownik stara się dokonać niemożliwego w ciągu jednego dnia pracy. Prowadzi to do wypalenia zawodowego.

2. Bycie księgowym, a właścicielem firmy, wymaga innych kompetencji

Zarówno księgowy, jak i właściciel firmy zajmują finansami, ale od innej strony.

Funkcja księgowego – sprawia, aby firma poprawnie spłacała podatki: ile trzeba i kiedy trzeba.

Funkcja właściciela firmy – prowadzi rachunkowość zarządczą, gromadzi i zarządza informacją, niezbędną do podejmowania decyzji biznesowych. Poniżej – podstawowe zadania księgowego i właściciela firmy↓

Te zadania wymagają zupełnie innych nawyków. Księgowy powinien znać przepisy prawne i skrupulatnie opracowywać olbrzymie przepływy monotonnych danych. Właściciel firmy powinien mieć potężne zdolności analityczne i zapewniać firmie możliwości do zarabiania więcej.

Potrzebny mu jest do tego zarówno ogólny punkt widzenia, na zasadzie helicopter view, jak i dane o statusie każdego projektu z osobna. Do przejrzystej analityki, nie w nudnych tabelkach, a na zrozumiałych wykresach, dobrze sprawdza się Finmap.

Wypróbuj Finmap

3. Role księgowego a właściciela firmy wzajemnie się wykluczają, ze względu na specyfikę pracy.

Księgowy – to ciągła rutyna: rachunki, akta, listy przewozowe, sprawdzania, znowu rachunki, znowu akta, trzeba wydać pensje, wydać gotówkę administratorowi biura. Tę listę można mnożyć w nieskończoność.

Właściciel firmy nie może mieć rutyny, ponieważ jego mózg powinien mieć pole do manewru. Właściciel firmy powinien myśleć z wyprzedzeniem, szukać rozwiązania problemów i punktów rozwoju dla firmy. Powinien mieć możliwość wyjścia na spacer w środku dnia, albo móc poczytać książkę. Monotonny ciąg zadań księgowych mu na to nie pozwoli.

Finmap bierze całą rutynę na siebie i udostępnia właścicielom biznesu gotową analitykę w postaci wykresów i diagramów, za pomocą których będą oni mogli decydować o dalszym rozwoju firmy.

Wypróbuj Finmap

***

Każdy powinien zajmować się swoją pracą. Nie oszczędzaj na Automatyzacji raportów finansowych, w końcu mówimy tu o podejmowaniu decyzji, które pełnią kluczową rolę w działaniu firmy.

Wypróbuj Finmap za darmo przez 14 dni.

Wypróbuj Finmapa

Inne ciekawe wiadomości

arrow to left icon
arrow to right icon