Wróć do wszystkich artykułów

Jak prawidłowe zarządzanie przepływami pieniężnymi może uratować Twój biznes?

Prowadzenie biznesu w obecnych, tak bardzo niespokojnych czasach staje się ogromnym wyzwaniem. Szczególnie wtedy, gdy na działalność firmy wpływają istotne czynniki zewnętrzne.

Warto wspomnieć, że od marca 2020 roku przedsiębiorcy musieli lub nadal muszą mierzyć się z:

 • pandemią – która często zmuszała właścicieli do zmiany profilu działalności firmy, do zamykania mniej rentownych kierunków działania, a otwierania zupełnie nowych, przystosowanych do wielu ograniczeń
 • Polskim Ładem – zmiany podatkowe, a przede wszystkim zmiana w wysokości i sposobie wyliczenia składki zdrowotnej, wprowadzenie a potem likwidacja ulgi dla klasy średniej – to wszystko odwracało uwagę od prowadzenia biznesu oraz generowało sporo chaosu i niepewności
 • cenami energii elektrycznej – wzrost ceny energii na giełdzie widać od 2020 roku. Przedsiębiorcy muszą się mierzyć ze wzrostem wysokości rachunków, często dwu-, trzykrotnie większymi niż przed pandemią
 • inflacją oraz wyższymi stopami procentowymi  – od października 2021 do listopada 2022 Rada Polityki Pieniężnej podwyższała stopę referencyjną aż 11 razy z 0,5% do 6,75%. To powoduje wzrost kosztów kredytów nie tylko dla konsumentów, ale także dla przedsiębiorców finansujących swój biznes pożyczkami. Inflacja powoduje, że koszty prowadzenia działalności stają się coraz wyższe.
 • konsekwencjami wojny w Ukrainie – badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego wskazują, że 94 proc. przedsiębiorstw odczuwa negatywny wpływ wojny na prowadzoną działalność; 70 proc. przedsiębiorstw podniosło ceny na produkty lub usługi; 63 proc. firm ponosi wyższe koszty działalności; 36 proc. wskazuje na zakłócenia w łańcuchach dostaw.

Wszystkie powyższe czynniki zewnętrzne w istotny sposób wpływają nie tylko na sposób prowadzenia biznesu, ale także na kondycję finansową naszej firmy.

Największe wyzwanie dla firm

Z badania Bibby MSP Index wynika, że największym wyzwaniem małych i średnich firm jest dziś inflacja. Sądzi tak 51 proc. ankietowanych. 27 proc. wskazuje na utrzymanie płynności, a 24 proc. na spadki sprzedaży i mniejszy popyt. Nieco mniejszy odsetek (23 proc.) wskazuje na zatrudnienie i problem ze znalezieniem ludzi do pracy oraz konieczność wypracowania oszczędności na wypadek kolejnego lockdownu (22 proc.). Przybywa również firm, które muszą mierzyć się z niewypłacalnymi kontrahentami.

I o ile na wiele czynników jako przedsiębiorcy nie mamy wpływu, to jednak warto poczynić pewne działania, aby przede wszystkim utrzymać płynność finansową.

Jak utrzymać płynność finansową firmy?

Płynność finansowa to zdolność firmy do wywiązywania się w terminie z wymagalnych zobowiązań. W uproszczeniu znaczy to, że firma powinna posiadać na swoim koncie wystarczająco dużo gotówki, aby móc regulować bieżące płatności.

Z punktu widzenia właściciela biznesu ważne jest, aby potrafić spojrzeć na finanse firmy z perspektywy kolejnych kilku tygodni lub miesięcy. Szacując płynność finansową swojej firmy należy uwzględnić wszystkie wpływy oraz wszystkie koszty stałe i zmienne. Różnica między spodziewanym przychodem a wydatkami w danym okresie czasu pokaże ile wolnego kapitału zostanie nam w kieszeni.

Warto zaznaczyć, że płynność finansowa wcale nie jest zależna od tego czy firma jest rentowna i osiąga zysk. Nawet dobrze zarabiające firmy mogą wpaść w problemy z płynnością finansową.

A jakie są skutki braku utrzymania płynności finansowej?

 • Stres właścicieli
 • Utrata wiarygodności wśród klientów, kontrahentów lub pracowników

Co zatem można zrobić, aby uniknąć tak przykrej sytuacji?

Jednym ze sposobów jest pozyskanie zewnętrznego wsparcia, którym może być na przykład:

 • Wsparcie ze strony państwa – np. skorzystanie z tarczy antykryzysowej, która umożliwiała np. zwolnienie z płatności składek ZUS na jakiś czas czy niskooprocentowane pożyczki
 • Kredyt – choć w kontekście coraz wyższych stóp procentowych może nie być to najlepszy pomysł, a efektem może być wpadnięcie w spiralę zadłużenia
 • Faktoring – który jest formą zabezpieczenia przed ryzykiem braku zapłaty ze strony kontrahentów. W praktyce polega to na tym, że firma faktoringowa wypłaca przedsiębiorcy część pieniędzy wynikających z faktury, a wobec dłużnika podejmuje działania zmierzające do uzyskania zapłaty. Gdy ją otrzyma, wypłaca przedsiębiorcy pozostałą część środków. Dzięki takiemu rozwiązaniu przedsiębiorca może bez przeszkód dalej rozwijać swój biznes.

Oprócz powyższych działań warto przyjrzeć się temu co dzieje się w środku naszej firmy. Nieocenionym wsparciem w analizie finansów firmy jest serwis Finmap.

SPRAWDŹ FINMAP

Jak Finmap wspiera przedsiębiorców w utrzymaniu płynności finansowej ich firmy?

Przyjrzyj się swoim przychodom

W pierwszym kroku warto zweryfikować wszystkich naszych klientów lub przyjrzeć się poszczególnym kierunkom naszego biznesu. W Finmap możesz zrobić to w łatwy sposób przypisując każdemu wpływowi nazwę projektu. Oprócz projektów, możesz też tworzyć i stosować własne nazwy kategorii oraz tagów. Takie skategoryzowanie wpływów pozwoli na szybkie wygenerowanie automatycznych raportów, na podstawie których łatwiej podejmuje się decyzje.

Jeżeli stwierdzisz, że zagraża ci ryzyko utraty płynności możesz także podjąć decyzję o np.

 • Renegocjacji warunków umowy z klientami – np. skróceniu terminu płatności
 • Przyspieszeniu wpływów należności dzięki zaliczkom o które możesz poprosić

Przyjrzyj się swoim kosztom

Kolejnym krokiem jest usystematyzowanie wszystkich ponoszonych kosztów. Często w firmie pewne wydatki przeciekają nam przez palce, szczególnie gdy mówimy o drobnych kwotach, które w ujęciu miesięcznym lub rocznym dają jednak pokaźne sumy.

Finmap umożliwia ewidencjonowanie wszystkich kosztów, które obciążają twój firmowy rachunek. Wystarczy, że zintegrujesz konto w swoim banku z naszym serwisem. Od tej pory każdy ruch na koncie będzie widoczny w Finmap.

LINK (https://www.youtube.com/watch?v=469QDo48GQE&list=PL_xCgTGNLNmCLMyPVrjUppJztLR2-43em&index=9)

Pamiętaj, że wszystkim wydatkom możesz również nadawać kategorie lub tagi, a także przypisywać ich do poszczególnych projektów. Dalsza ich analiza pozwoli ci na podjęcie decyzji, które koszty ograniczamy, a które będziemy chcieli całkowicie wyciąć.

Przyjrzyj się wskaźnikom

Jako właściciel firmy, znając wszystkie przychody i koszty powinieneś znać próg rentowności swojego biznesu lub danego projektu. Jest to punkt w którym całkowite koszty i przychody są sobie równe. Znając koszty stałe oraz koszty zmienne w przeliczeniu na jeden produkt, a także cenę swojego produktu możesz spróbować policzyć, ile musisz sprzedać minimum sztuk produktu żeby wyjść na zero.

Wskaźniki takie jak np. zysk, rentowność lub marginalność Finmap pokaże Ci automatycznie w podziale na prowadzone projekty.

Przyjrzyj się raportom

Finmap automatycznie generuje raporty „rachunek zysków i strat” oraz „Pieniądze/Cash flow”

Rachunek zysków i strat – to raport o zyskach i stratach. Finmap automatycznie odejmuje ze wszystkich wpływów za dany okres (na przykład miesiąc) wszystkie wydatki w tym samym okresie. W ten sposób przedsiębiorca widzi, czy firma posiada zysk, czy biznes jest stratny.

Raport „Pieniądze/Cash flow” pokazuje ruchy środków pieniężnych, aby przedsiębiorca widział, jakie kwoty wpływają, a jakie są wydawane przez firmę.

SPRAWDŹ FINMAP

Jak planować biznes, kiedy wszystko wokół tak szybko się zmienia?

Jedną z ważniejszych funkcji Finmap jest kalendarz. Dzięki niemu wszystkie wprowadzone wpływy i wydatki (także z datą przyszłą) widać jak na dłoni. Kalendarz pokazuje salda na dany dzień, a to oznacza pełną kontrolę swoich finansów. Znacznie ułatwia to podejmowanie decyzji oraz zapobiega utracie płynności finansowej.

Jeżeli w danym dniu kalendarz pokaże saldo na minusie będziesz widzieć to na czerwono i będzie to oznaczało tzw. lukę gotówkową. Powstaje ona, gdy np. projekt się wydłuża, gdy nie przewidzieliśmy wydatków lub gdy pojawiły się niespodziewane koszty.

Świadomość wystąpienia luki gotówkowej za na przykład trzy tygodnie, pozwoli Ci wcześniej podjąć takie działania, które ją wyeliminują.

Jak widzisz Finmap w bardzo prosty sposób pomaga ogarnąć chaos finansowy w Twoim biznesie i wesprzeć cię w utrzymaniu płynności finansowej.

Aby wdrożyć systematyczną rachunkowość finansową do swojej firmy, dołącz do Finmap!

Wypróbuj Finmapa

Inne ciekawe wiadomości

arrow to left icon
arrow to right icon